Anasayfa Hakkımızda Twitter Duygu Analizi Bankalar hakkında nasıl hissediyoruz?
Bankalar Hakkında Nasıl Hissediyoruz?
  • Fibabank hakkında en çok olumsuz tweet atılan bankadır.
  • Şekerbank hakkında en az olumsuz tweet atılan bankadır.
  • Fibabank hakkında atılan olumsuz tweetlerde en sık karşılaşılan kelimeler "baygınlık", "grev" ve "sorun" olmuştur.

  • 12 banka kapsamında yürütülen taramada toplamda 3272 tweet atılmıştır.
  • Akbank hakkında en çok tweet atılan bankadır.
  • Şekerbank, Odeabank ve Fibabank hakkında atılan tweetlerin toplamı 38'dir.
  • Atılan 3272 tweetin 1323'ü olumsuzdur. Bu da tüm tweetlerin %40,43'ne denk gelmektedir.

Bu çalışma 2014 yılının Eylül ayında örneklenen tweetler ile otomatik olarak ve gözetimsiz yapılmıştır. 3000'den fazla tweet incelenmiştir. Anket niteliği taşımamaktadır. Yöntemin güncel başarı oranı yaklaşık %70'tir.